YOL GİDER MUHAMMED’E -sallâllâhu aleyhi ve sellem-

Mustafa Necati BURSALI

Dağlardan ve çöllerden,
Yol gider Muhammed’e…
Denizlerden, göllerden,
Yol gider Muhammed’e…

Gönül feryatta zârda,
Hiç kalmaz bir kararda,
Kıvrım kıvrım uzar da,
Yol gider Muhammed’e…

Âdem’dir diziye baş,
Her nebî bir arkadaş,
Gece-gün yavaş yavaş,
Yol gider Muhammed’e…

Sevinir dalda çiçek,
Güllerin murâdı tek,
Göz göz ve petek petek,
Yol gider Muhammed’e…

Kâh Nûh olur Hûd olur,
Kâh tufan, kâh cûd olur,
Bin aşkı mevcûd olur,
Yol gider Muhammed’e…

Bu ne sevda, bu ne haz?
Asırlardır aksamaz,
Her vakit ve her namaz,
Yol gider Muhammed’e…

O ki, Şâh-ı Levlâk’tır,
O’nun sahibi Hak’tır,
Bir sevdalı ırmaktır,
Yol gider Muhammed’e…

Bu nur, bu müjde kimden?
Geç hayalden, vehimden,
Hak dostu İbrahim’den,
Yol gider Muhammed’e…

Aşktır canlara Burak,
Tanımaz; yakın, ırak,
Yok kimseye bir durak,
Yol gider Muhammed’e…

O’dur beni mest eden,
Sorma derdim nereden,
Tepeden ve dereden,
Yol gider Muhammed’e…

Kâh yürek, kâh dil olur,
Kâh Fırat, kâh Nil olur,
Kâh bir İsmail olur,
Yol gider Muhammed’e…

Meftûnu dağlar, taşlar,
Secdeye varır başlar,
Ey kutlu arkadaşlar,
Yol gider Muhammed’e…

Kâh şimşek, kâh yel olur,
Kâh vadide sel olur,
Kâh çoban Veysel olur,
Yol gider Muhammed’e…

İşte her canda bu var,
Tanımaz set ve duvar,
Aşkı var, umudu var,
Yol gider Muhammed’e…

Hamza’dan ve Ali’den,
Hacı Bayram Velî’den,
En aziz sevgiliden,
Yol gider Muhammed’e…

Tutmaz kuşunu kafes,
Sevdasındadır herkes,
Akar da nefes nefes,
Yol gider Muhammed’e…

Bedir’deki gazâdan,
Yıldız dolu fezâdan,
Ey can, rûz-i cezâdan,
Yol gider Muhammed’e…

Hep bir salât, hep selâm,
Verir Mekke, verir Şam,
Gece, gün, sabah, akşam,
Yol gider Muhammed’e…

Oldu isen ümmetten,
Ümit kesme himmetten,
Kur’ân’dan ve Sünnet’ten,
Yol gider Muhammed’e…

Geç Şirin, geç Leylâ’dan,
İşbu devlet Mevlâ’dan,
Sidretü’l-Müntehâ’dan,
Yol gider Muhammed’e…