KIT’A

Memduh CUMHUR

Bir devridir gelip geçen ömrün ki neyleyim.
Gül mevsiminde goncasız öksüzleşir gönül,
Ay nûra gark olur senin aksinle bir zaman;
Fânî tebessümünle ölümsüzleşir gönül.

Vezni: mefûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün