BİN DERDE BİR ŞİFÂ

Hakkı ŞENER

Beş yüz yetmiş birde, yirmi Nisan’da;
Dünyaya Muhammed Mustafâ geldi!
Tüm insanlık boğulurken zindanda,
Âlemlere rahmet hoş safâ geldi!

Cümle enbiyânın verdiği haber,
Kudretten sürünmüş misk ile anber,
Hasretle beklenen en son peygamber,
Bin türlü dertlere bir şifâ geldi!

Âlem güzelliği O’ndan öğrendi,
Vardığı iklime hayat verendi,
Niceleri görmemekte direndi,
Nasipsiz ellerden pek cefâ geldi!

Hakk’ı tebliğ etti, hikmet söyledi,
Yılıp usanmadı gayret eyledi,
Bıraktı Mekke’yi hicret eyledi,
Şimdi Medine’den tarafa geldi!

Medine’ye hayat geldi yepyeni,
Anlattı öğretti en güzel dini,
Çırpınan yüreği bilmezdi kini,
Cümle dostlarına pür-vefâ geldi!

Îmanlı gönüller buldular felâh,
Bak şimdi Mekke’de beklenen sabah,
Siyah elbiseni çıkar Beytullah!
Muhammed Mustafâ tavafa geldi!

Durma Garip Hakkı sel gibi çağla,
Aşkın ateşiyle gönlünü dağla,
Yâdına düştükçe hasretle ağla,
O dost bu âleme bir defa geldi!