İLÂHÎ -Aliye Gülrû’ya-

MÜRİD (Mustafa TAHRALI)

Tatlı tatlı dilim var,
Minik minik elim var,
Yanağımda gülüm var
«Rabbim Allah, Hû!» derim.

Gökte kurmuş güneşi,
Yeryüzünde ateşi,
Hiç bulunmaz bir eşi
«Rabbim Allah, Hû!» derim.

Yerler, gökler eseri,
Kuşatmıştır her yeri,
Elindedir kaderi
«Rabbim Allah, Hû!» derim.

Görmek için göz vermiş,
Diller için söz vermiş,
İnanmaya öz vermiş
«Rabbim Allah, Hû!» derim.

Vermiş bize lutfundan,
Hem Peygamber hem Kur’ân,
Vardır, birdir Yaratan
«Rabbim Allah, Hû!» derim.