ALLÂH’IM

Osman ALTAŞ

Bir aşk ver Allâh’ım, Sen’i bulayım.
Gözlerimi açsam, görecek gibi.
Çok yüce sırlara vâsıl olayım.
Perdesiz kıyâma, duracak gibi.

Velâyet nûru ver, erdir ihsâna.
Mârifet ufkundan, uçur irfâna.
Ulaştır Allâh’ım, kâmil îmâna.
«Üçler»in vasfına, girecek gibi.

İlâhî! Kalbimi, çevir nurlara.
Erdir indindeki, güzel sırlara.
Taltif et Allâh’ım, mahrem yerlere.
Burak’la mîrâca, varacak gibi.

Gönül fezâsında, bir yuva kursam.
Mîrâca yükselip, huzurda dursam.
Öyle bir yakinle, secdeye varsam.
Sidre’ye yüzümü, sürecek gibi.

Açılsın kalbime, ilham yolları.
Yeşersin gönlümde, sevgi gülleri.
İhsan et Allâh’ım, yüce hâlleri.
Kullukta zirveye, erecek gibi.

Ey güzel Allâh’ım, severim Sen’i.
Şehâdet tahtında, al benden beni.
Bir duygu ver bana, bu tatlı canı.
Tekrar, tekrar Sana, verecek gibi.