50. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız,

O’na medyûnuz. O, Kâinâtın Fahr-i Ebedîsi -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e…
Varlığımızı borçluyuz O’na;
O güzellik şâhikası doğsun diye var oldu cihan…

Çünkü Rabbimiz, O’na; «Habîbim» dedi.

Dînimizi, ahlâkımızı, edebimizi medyûnuz O’na;
En yüce ahlâk üzere, güzel ahlâkı tamamlamak için geldi…

Vefâ borcumuz var O’na;
Bizim için, ümmeti için çarpan kalbi, Sûr’a kadar bizim için istiğfar hâlinde olacağı ve kabulü kesin olan tek duâ hakkını bize şefâate sakladığı için…

Salevatlar borçluyuz O’na;
O’na vefâ duymayan yürek ne kadar hissiz… O’na salât etmeyen dil ne kadar cimri!..

Ellinci sayımızı idrak ettiğimiz bu Nisan’da da, mü’min gönüllerin dâimî gündemi olan Hazret-i Muhammed Mustafâ -sallâllâhu aleyhi ve sellem- dosya konumuz. O’nun felâha rehber sünneti, her asra model sîreti, bakırı altın eden sohbeti ve O’na ümmetinin hürmeti mevzumuz;

“Rabbim O’na; «Habîbim» dedi”, vurgusu etrafında…

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ; Yûnus Emre’den Fuzûlî’ye, Şeyh Gālib’den Nâbî’ye Peygamber âşıklarından misallerle ve Seyrî’nin terennümleriyle Allâh’ın; «Habîbim» dediği Peygamber Efendimiz’e aşkın edebini kaleme aldı.

Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali AKYÜZ Beyefendi ile Kitap ve Sünnet’in iç içeliği, salevat getirmenin derin mânâsı, Sünnet’e yan ve uzak bakışların aslında ne anlama geldiği gibi mevzular çerçevesinde bir hasbihâl gerçekleştirdik.

Dosyamızda; cevâmiu’l-kelim hususiyeti taşıyan hadisler ve manzum hadis geleneği, Efendimiz’den önce ve sonra Arap Yarımadası’nın siyasî ve içtimaî durumu, Son Peygamber’in Kur’ân-ı Kerim’de sayılan beş hususiyeti, Allah Rasûlü’nün «muhabbetullâh»ı ifade tarzındaki incelik ve içli na’tleriyle Yaman Dede üzerine bir inceleme yer alıyor.

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi, «Allah Rasûlü’nün Terbiyesinde Asr-ı Saâdet Toplumu» başlıklı yazılarında, sahâbenin Efendimiz’in sohbetiyle gerçekleştirdiği dev inkişâfı ve O’na muhabbet ve sadâkatlerini kaleme aldılar.

Yard. Doç. Dr. Emin IŞIK, Mevlânâ’dan bir işârî tefsir ile; Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK Mehmed Âkif’e dair nüktelerle, Ayla AĞABEGÜM geçen ay kaybettiğimiz Turgut CANSEVER’i yâd ettiği mimarîmiz üzerine bir makale ile dergimizde.

Tarih bölümümüzde Bîrûnî, İbn-i Battuta, Mimar Sinan, Muallim Cevdet gibi ilim ve kültür dünyamızın dâhî şahsiyetleriyle karşılaşacaksınız.

Ve şiirler…

O’na vefâ borcumuzu ödemenin en büyük şartı salevatlar ise, sözün sihrini yakalayan şairler için de O’nu anlatmak, O’nu tanıtmak… O’nu terennüm etmek, O’na muhabbetli, yanık arzıhâllerle hitap edebilmek yüz akı bir şiirde yegâne hedef… O’nu anlatmak şaire şeref, kaleme şeref, şiire şeref…

Ellinci sayımızda da bu hedefin peşindeyiz, bu şerefe nâil olmak niyazıyla…

Yüzakıyla…