GÜLLER VERİLSİN

Nûri BAŞ

Açıldı gül mevsimi bugün güller derilsin,
Can dostlarım pâyine, taze güller serilsin.
Pîrimin meclisine gelen ruhlar dirilsin,
Gül ehline efendim, rânâ güller verilsin.

Sohbetlerin her demi, bütün yâranla geçsin,
Rindâneler dergâha, gelip feyizler içsin,
Ehl-i dil birbirine, gönlü biryânın açsın,
Sâdıklara Mevlâ’dan, güzel hâller verilsin.

Gam bahçemiz şâd olsun o dem meclîs-i nurda,
İlâhî aşk uyansın; tende, ruhta, şuurda,
Îmanlar tazelensin, tevhidlerle huzurda,
Âşıklara cennetten güllü dallar verilsin.

Teslimiyyet erine, mahrem sırlar açılsın.
Gül bağından uşşâka solmaz güller saçılsın.
Riyadan, süm‘adan, kibr u kinden geçilsin.
Gönül kovanlarına taze ballar verilsin.

Seher vakti dervişler, aşk bezmine girmeli,
Müridler, mürşidine candan gönül vermeli,
Mâsivâyı terk edip yüce Hakk’a ermeli,
Ehl-i safâya cânâ, zevk-i diller verilsin.

Pervâneler mestâne, uçup seyrâna gelsin,
Cezbe ile âşıklar, dönüp devrâna gelsin,
Hak derdiyle yananlar, koşup dermâna gelsin,
Basîret erbabına, nurdan tüller verilsin.

Allah ve din uğruna, türlü cihadlar olsun,
Küfre batan insanlar, artık İslâm’ı bulsun,
Tüm karanlık gönüller, lebâleb nurla dolsun,
Gerçek mücâhidlere, şanlı yollar verilsin!..