NE OLDU?..

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ)

Söyleyin ağalar, söyleyin beyler!
Halkıma verilen söze ne oldu?..
Hakk’a inananlar hakkı hak eyler.
Rasûl’ün övdüğü bize ne oldu?..

Ne oldu daldınız derin düşlere?
Milletim acıyla vurur döşlere,
Meydanı bıraktık arsız keşlere,
Cesaret timsali öze ne oldu?..

Yetmedi mi asırlardır meskenet?
Köleliğe hep haykırdı bu millet,
Zehirler aşıma katılan illet,
Ekmeği bandığım tuza ne oldu?..

Çuval geçirdiler şanlı başıma,
Hakaret ettiler her dindaşıma,
Bir hâl oldu baharıma, kışıma,
Zaferler umduğum yaza ne oldu?..

Adımız duyunca düşman titrerdi,
Her ocaktan bin bir aslan kükrerdi,
Sefer vakti, dağ-taş bile ürkerdi,
Otağı kurduğum düze ne oldu?..

Baş eğip, diz çöktük barona karşı!
Göz kırpıp, el ettik Şaron’a karşı,
Ne cevap veririz Kur’ân’a karşı!
Kıyâma kalktığım dize ne oldu?..

Kurtuluşun bir tek adı Batı ya!?.
Koşup durduk yıllar yılı batıya,
Hâne yandı sıra geldi çatıya,
Ana-ata, oğul-kıza ne oldu?..

Gördükçe çöküşü yüreğim sızlar,
Yetimin hakkını çalar hırsızlar,
Bana tat vermiyor garip avazlar,
Türkü dillendiren saza ne oldu?..

Haykırmak isterim köhne düzene
Bizi anlamayan elden bize ne,
Libaslar dikmiştim herkes bezene,
Kutnu kumaş harîr beze ne oldu?..

Kurudu mu gözden bile yaş gelmez,
Kerkük, Musul hoyratları hoş gelmez,
Dayan Çeçen, belki bu yıl kış gelmez,
Keşmir, Filistin’im size ne oldu?..

Doğu Türkistan’ı çoktan unuttuk,
Karabağ’da al karanfil uyuttuk,
Kıbrıs’ımda yaban nesil büyüttük,
Gelecek gülzâra, güze ne oldu?..

Dünyaya yetecek varım var idi,
Karşımda duracak devlet zor idi,
İnancım güçlüydü, îman kor idi,
Asla sönmeyecek köze ne oldu?..

Niyazkâr inlesen kim duyar seni?
Bir acı bitmeden başlıyor yeni,
Rabbim tüketmesin öz sermayeni,
Cihaddan aldığım hazza ne oldu?..