ASLA!

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Vatanıma düşmanı,
Bastırmadım bastırmam!
Göndere bayrağını
Astırmadım astırmam!

Kur’ân’ımın sesini,
Ezânımın sesini,
Vicdânımın sesini,
Susturmadım, susturmam!

Ben olmam cânî gibi,
Giyinmem Coni gibi,
Saçımı Toni gibi
Kestirmedim, kestirmem!

Boynuzlu garp âlemi,
Anlamaz nâ-mahremi,
Ellere helâlimi
Göstermedim göstermem!

Kâfir silmiş ârını,
Pazarlar zarârını,
Semtime rüzgârını,
Estirmedim estirmem!

Şeytanın amacına…
Hizmet edersek, fena!
Gönlü, nefs kıskacına
Kıstırmadım, kıstırmam!

Dostuma canım kurban,
Haddini bilsin düşman,
Lâkin hasma dahî kan
Kusturmadım, kusturmam!

Budur vefâ Tâlî’mi,
Hoşlansın diye, Jimmy,
Gazi-şehid ceddimi
Küstürmedim, küstürmem!