Kardeş Ülke Azerbaycan’da YÜZAKI BİR ŞİİR ZİYAFETİ

Azerbaycan…
Kadim kardeş toprakları.
Şiirin ve şairin baş tacı olduğu memleket.
Tarihten beri güçlü isimlerin yetiştiği müstesnâ bir edebî muhit. Söz vadisinde yüzyıllardır kültür ve medeniyet beşiği. Nice dâhî şahsiyetlerin harmanı.
Kimler yetişmemiş ki o harmanda!
Nesîmîler, Nizâmîler, Fuzûlîler ve daha niceleri.
Edebî mânâda dünkü canlığını bugün de aynı şekilde devam ettiren Azerbaycan’da şiir ve edebiyata gösterilen ilgi yüksek. Genişleyen bir edebî alâka göze çarpıyor. Bu alâkanın içinde Türkiye de var. Rahmetli Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in dediği gibi «iki devlet tek millet» olmanın güzel yansımaları ve tarihî gelişmeleri takdire şâyan.
Bu çerçevede;
«Dünya Genç Yazarlar Birliği» ve «Azerbaycan Respublikası Gençliğe Yardım Fondu»nun beraber düzenlediği muhteşem bir şiir gecesi gerçekleştirildi. «Poeziya Gecesi» başlığı altında tertiplenen ve konuşmacı olarak genel yayın yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ (SEYRÎ)’nin katıldığı gecede açılış konuşmasını Yardım Fondunun başkanı Ahmet TECİM Bey yaptı. Milletimizin dünya üzerinde geniş bir coğrafyaya hitap eden kültür dokusundaki kıymetli inkişaflarına değinen Tecim, bu inkişafların devamı için edebî muhitlerde tanışmanın ve irtibatın ne kadar anlamlı olduğuna temas etti. Ardından söz alan «Dünya Genç Yazarlar Birliği» başkanı Ekber KOŞALI bey de, edebî yansımalarla oluşan karşılıklı istifadelerin şiir dünyamıza ayrı bir zenginlik kattığına vurgu yaparak bu eksende gerçekleştirilen çalışmaların öneminden bahsetti. Böyle tarihî ve edebî alâkaların devam etmesi temennisini bir yürek sözü olarak dile getirdi.
Daha sonra programı Azerbaycan’ın millî şairi Memmed ASLAN Bey ile dergimizin Genel Yayın Yönetmeni M. Ali EŞMELİ birlikte yürüttüler. Kıymetli şair Memmed ASLAN, hazırladığı video sunumları etrafında genel yayın yönetmenimizin şiirlerini dinleyicilerle buluşturdu. M. Ali EŞMELİ de tarihî kökler üzerinde şiir ve şuur medeniyetimizin büyüklüğüne temas ederek şiir sanatına dair değerlendirmelerde bulundu. Kültür ve medeniyetin sağlamlığının millet ve devletin sağlamlığına nasıl bir zemin teşkil ettiğine dikkat çekti. Kendi şiirlerinden muhtelif demetler takdim etti.
Programın sonunda katılımcılar, geceyle alâkalı yürek sözlerini söylediler. İki saati aşan programa Azerbaycan halkı ve edebî muhitinin ilgisi büyüktü. Yine tescil edildi ki, Azerbaycan halkı, şiirin ve şairin değerini her zaman bilmekte, nazımda ve nesirde ortaya konulmuş olan eserlere de yazanlara da gereken alâkayı samimiyetle göstermektedir. Nitekim programın hem televizyonlarda hem de İrfan Dergisi, Yeni Devir, Azad Kalem, Respublika, Müstakil Respublika ve Vatan Sesi gazetelerinde yer alması da bunun canlı bir ifadesidir.
Bu yakın alâkaya; özellikle programın akışını ustaca yöneten Memmed ASLAN Beye, «Dünya Genç Yazarlar Birliği» başkanı Ekber KOŞALI Beye, «Azerbaycan Respublikası Gençliğe Yardım Fondu» başkanı Ahmet TECİM Beye ve ekibine teşekkür eder, her birine çalışmalarında başarılar dileriz.