K I T’A

Memduh CUMHUR

Devrân içinde Hakk’ı biz insanda bulmuşuz,
Her zerresiyle âlemin esrârı bizdedir
Bir gün cihâd-ı ekberi gösterdi son Nebî;
Artık lütuf gönülde, savaş nefsimizdedir.
Vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün