ALLAH YETER!

ŞAİR : SEYRÎ (M.Ali EŞMELİ)

BENEKÇE
Yerde evsiz mi garip, gökteki dergâh yeter,
Zulme uğrarsa eğer, çektiği bir âh yeter!
Anlasın yardıma zâlim daha muhtaç kişidir;
Yağsa mazlûma belâ, Hazret-i Allâh yeter!
Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)