SON İMTİHAN

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ)

Be hey nefsim bilmez misin?
Asıl olan son imtihan…
Kazanırsak gülmez misin?
Asıl olan son imtihan…

Tevhidi terk etme dilden,
Dersler çıkar ilmihâlden,
Her can korkar son zevalden,
Asıl olan son imtihan…

Kul hakkına etme hîle,
Mazlum âhı alma bile,
Sekerat bir zorlu çile,
Asıl olan son imtihan…

Hayra yor gördüğün düşü,
Sabırla çöz müşkil işi,
Niyetine erer kişi,
Asıl olan son imtihan…

Niyazkâr dünyadır döner,
Îman sana sönmez fener,
Rızâyı kazanmak hüner,
Asıl olan son imtihan…