İNŞAATÇI

Lâtif MAHMAT

Yıllarca çalıştı çok mesken yaptı,
Villâ, apartman ve gökdelen yaptı,
Sonuncu eseri, zâtına mahsus;
Kapısız, ışıksız bir mahzen yaptı.