MUHARREM AYI

Hakkı ŞENER

Elestü bezminde verilen ikrar,
Zamâna şahittir Muharrem ayı…
Hak bir halîfeye kılınca karar,
İnsâna şahittir Muharrem ayı…

Melekler hayretten gelirken vecde,
İlâhî emirle kıldılar secde,
Secdeyle birlikte aldılar müjde,
İhsâna şahittir Muharrem ayı…

Cennette imtihan başladı o dem,
Bir zelle işledi Havva’yla Âdem,
Böylece dünyaya bastılar kadem,
Figāna şahittir Muharrem ayı…

Burada ikisi ayrı düştüler,
Yalvarıp Huda’ya çok ağlaştılar,
Arafat Dağı’nda karşılaştılar,
Gufrân’a şahittir Muharrem ayı…

Yâkub’un gözyaşı çağlar akardı,
Sabah-akşam hep yollara bakardı,
Yûsuf’u kuyudan kimler çıkardı,
Kervâna şahittir Muharrem ayı…

Yûnus karanlıkta sırrı anladı,
Dâvud’un sesini dağ-taş dinledi,
Canlı-cansız aşka gelip inledi.
Seyrâna şahittir Muharrem ayı…

Kırıldı Eyyûb’un kolu-kanadı,
Göz göz olup yaraları kanadı,
O’nun da işini Mevlâ onadı,
Dermâna şahittir Muharrem ayı…

Asırlarca îman-küfür tartıldı,
Dağları sel yuttu gökler yırtıldı.
Nûh’un gemisine binen kurtuldu,
Tûfâna şahittir Muharrem ayı…

Musa kavmi ile sahile vardı,
Firavn’un ordusu peşini sardı,
Asâyı kaldırıp denize vurdu,
Burhâna şahittir Muharrem ayı…

İbrahim evinde doğdu İsmail,
Sanki doğuşundan hikmete māil,
Emr-i ilâhîye olmuştu kāil,
Kurbâna şahittir Muharrem ayı…

Rabbim; «Ol!» emriyle işi oldurdu,
Kelimesi ile hakkı bildirdi,
Vakti geldi huzuruna kaldırdı,
Mihmâna şahittir Muharrem ayı…

Mekke dağlarına bir ışık indi,
Kalbi kör olanlar sırtını döndü,
Hicretle Yesrib’e Medine dendi,
Devrâna şahittir Muharrem ayı…

Tarihe bir leke düştü kapkara,
Hakkı, asırlarca kanar bu yara,
Ehl-i beytin kanı düştü kumlara,
Hicrâna şahittir Muharrem ayı..