GAZEL

Memduh CUMHUR

Söyleyin neyleyecek halk-ı cihan yâdımızı?
Sildiler defter-i dilden de garip âdımızı…

Hani Azrâ hani Vâmık hani Aslı’yla Kerem?
Unutup gittik o sevdâ dolu ecdâdımızı…

Nice Leylâ nice Şîrin yeniden doğsa bile;
Bulamaz şimdi ne Mecnun ne de Ferhâdımızı.

«Vatanın zevki mülâkāt-ı ehibbâ iledir»
Ne muhabbet kodu devran ne dil-i şâdımızı…

Yok mudur zerrece insâf şu Cumhûr içre?
Kimse âlemde bizim duymadı feryâdımızı!..

Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)