SABIR GAZELİ

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Mektûbumuz âteşli satırlarla açıldı…
Bülbül, güle; gül, bülbüle sırlarla açıldı…

«Kan kırmızı rengin neredendir?» diye sorma,
Kan ağladı bülbül, güle bir damla saçıldı…

Yağmazsa gönül gözyaşı, kasvet de açılmaz;
Saf kalbe semâ, hisli sadırlarla açıldı…

Allâme de olsan o yolun rehberi başka,
Sır bahrine Mûsâ da Hızırlarla açıldı…

Gayret ve sebât ister, ebedlerce huzur ki;
Nârin çiçek, ellerde nasırlarla açıldı…

Bağlar bizi bir bâğa, sadâkat ile bağlar…
Âfak çizilen nurlu sınırlarla açıldı…

Yoklukları Nuh, saymadı hüsrâna bahâne,
Din bahrine avcunda sıfırlarla açıldı…

Yâkûb’a Yusuf gömleği bir anda mı geldi?
Mânâ gözü yıllarca sabırlarla açıldı…

«Bekler mi gönül vuslatı bir sâniye?!» derken;
Tâlih yine Tâlî’ye asırlarla açıldı!..

Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün