YALANCI BAHAR

Hakkı ŞENER

Aldanma dünyanın ilkbaharına,
Her baharın sonu güz olur gider…
Hâl bilmezi ortak etme zârına
Hâlin el dilinde söz olur gider…

Mağrurlanma ahbaplara servete,
Hazırlığın var mı senin ahrete?
Sakın bel bağlama şâna, şöhrete,
Her fânînin ömrü tez olur gider…

Hani nerde bunca gelip gidenler?
Usul yürüyenler çalım edenler…
Karışır toprağa gonca bedenler,
Çürüyen kemikler toz olur gider…

Bu yalan dünyanın kaderi böyle,
Huzurda farkı yok kölenin beyle,
Sakın gönül yıkma hep güzel söyle,
Acı söz yürekte köz olur gider…

Garip Hakkı sitem etme boşuna,
Alnına yazılan gelir başına,
Sahip olamazsın hece taşına,
Nasibin üç kulaç bez olur gider…