GAZEL

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU)

Dağınık saçları gördükçe gönül parçalanır…
Yanağın rengine baktıkça o gül parçalanır…

Çıkıversen salınıp bahçeye bin nâz ile sen;
Hasedinden o güzel yüzdeki tül parçalanır!..

Dudağın rengi kızıl korda da yok kanda da yok;
Onu bir görse kadehlerdeki mül parçalanır…

Seni arzû edenin yolları dağlardan aşar;
Bu sebepten yine sırtındaki çul parçalanır…

Seferî’nin sana gönderdiği mektuplara bak:
Ateşinden yine zarfındaki pul parçalanır!..