YAPIŞ MUHABBETİN AŞK GÜNEŞİNE

M. Faik GÜNGÖR

Kulluktan habersiz geçen zamanı,
Çıkar hayatından, sil neye yarar?
Bal etse ağuyu, sapla, samanı,
Hakk’ı zikretmezse dil neye yarar?

Bin bir hikmet gizli, varlık sır küpü,
Mevcudat içinde insan ar küpü,
İçi boş eminsen, fırlat kır küpü,
Mecnunu olmayan çöl neye yarar?

Gönülde vesvese kevgir süzemez,
Ellerde kelepçe ayak çözemez,
Kalbi kör olanlar bakar sezemez,
Suya hasret yoksa göl neye yarar?

Sevgi sarayına gurur döşenmez,
Pervane, ateşe koşar üşenmez,
Padişah da olsan yalnız yaşanmaz,
Bülbülü olmayan gül neye yarar?

Hüzün vadisinin lâlesi olsam,
Arasam Muaz’ı, Mus‘ab’ı bulsam,
İçli yağmur gibi üstüne dolsam,
Hamza’yı sarmayan kol neye yarar?

Tertemiz hayalin düşüp peşine,
Yapış muhabbetin aşk güneşine!
Yorumu, yormadan Hâlık işine,
Rasûl’e varmayan yol neye yarar?