TEVEKKÜL GAZELİ

Memduh CUMHUR

Hakk’ın ezelde kurduğu dâru’l-gurûru bu…
Dünyâ mesîresindeki seyrin sudûru bu…

Âlemde her ne vâr ise Hak’tan vücut bulur,
Yokluk içinde varlığa rahmet zuhûru bu…

Görmez cihanda yokluğu varlıkta bir zaman,
Görmez yazık, beden gözünün bir kusûru bu…

Her zerresinde mülküne hükmeyler aşk ile,
Her vechesiyle bir mütevekkil şuûru bu…

Fânî cihanda zevki tevekkülde bulmuşuz;
Cumhur, gönül sürûru bu, îman huzûru bu…

Vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün