Bandırmalı Ali (Ali ÖZTAYLAN) Ağabeyin Ufûlüne Tarihler:

Mustafa KARA

Vuslat mevsimi geldi, firkat dönemi bitti,
»Kırklar« da bunu dedi: Şimdi; «Dost, Dost’a gitti.» (1429)

«دوست دوسته كيتدى»

Leyl-i Mi‘râcı Berâat olsun…
Şu üç aylar ona şefkat olsun…
Geldi «bir» ney dedi târîhi için:
«Ali Ağabeyimize rahmet olsun!..» (2008)

«على آغا بكيميزه رحمت اولسون»

Vezni: feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)