TALTİF

Osman ALTAŞ

Mânâ âlemini, açıver bana.
Rabb’im azametle, taltif et beni.
Uçayım Kâbe’ye, duaya Sana.
Rabb’im kerametle, taltif et beni.

Sev beni Sultan’ım, açılsın güller.
Sevdir Sen’i bana, şakısın diller.
Sevdayla Zât’ına, açılsın eller,
Rabbi’m muhabbetle, taltif et beni.

Sen’de fânî eyle, rengine soldur.
Kerem et kalbimi, nûrunla doldur.
İrfanınla pişir, sevginle oldur.
Rabb’im velâyetle, taltif et beni.

Sevgi Kevser’inden, lutfet içelim.
Arındır zulmetten, nûra geçelim.
Basîret nûru ver, Hakk’ı seçelim…
Rabb’im mârifetle, taltif et beni.

Nice sırlar gizli, şehid kanında.
Şehid Hakk’a gider, kanın yanında.
İmdat eyle bana, ölüm ânında.
Rabb’im şehadetle, taltif et beni.

Mahşer sabahında, yüce mîzanda.
Şehadet kanıyla, geldiğim anda.
Hesap, sual günü, o zor zamanda.
Rabb’im merhametle, taltif et beni.