NAMAZ

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Ehl-i îmân olanın en yüce düstûru namaz,
Gökte mîrâca Hüdâ’nın bize destûru namaz,
Günde beş kez görüyormuşça yönel Allâh’a,
Cennetin panjurudur böylesi göz nûru namaz!

Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)