BİZ KİMİZ?

SEYRİ

Ömrün Ramazan’dır günü son akşamı bayram,
Biz vuslatın iftârına gurbette sahûruz!…

Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün