HEP

Harun ÖĞMÜŞ

Cihanda gördüğü âriflerin cefâdır hep…
Safâ sürenleri mihmân-ı Kibriyâ’dır hep…

Hüseyn’e meşhed olan kanlı çöl değil yalnız!
Bugün yerin yedi iklîmi Kerbelâ’dır hep…

Müezzinin sesidir sanma tek, bütün varlık,
Kulak verirsen eğer Hakk’a bir nidâdır hep…

Hulûsu bâde içen rindlerden öğren asıl,
Rukû ve secdesi zâhidlerin riyâdır hep…

Sebep bu hilkate ins, Ahmed insin efdalidir,
O halde kevne sebep aşk-ı Mustafâ’dır hep…

O’nun hidâyeti sağlar felâhı yalnızca
Bunun dışındaki, Hârun, boş iddiâdır hep…

Vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün