BEKLEME BENDEN

Hadi ÖNAL

Diyorsun bekletme yazıktır güle,
Takat yok, ufkuna umut seremem.
Gönül defterimi kapadım artık,
Ben senin aşkına cevap veremem.

Aynalar seninle çok daha ince,
Açılır goncalar seni görünce,
Gün selâmlar seni, beni bilmece,
Ellerim üşüyor sevda deremem.

Sen bahar kolunda arsız menekşe,
Kaynayan kanınla dolusun neşe,
Yok, bana teselli; hazan her köşe,
Gazel mevsiminde filiz süremem.

Sevmek mi? Dünyaya değişmem seni,
Mutlu ol, sakın ha üzme kendini,
Darılsan küssen de sormam «neden»i,
Cânanla araya perde geremem.

Restleşti gün gözle, dakika yasta,
Takıldı rüzgâra yakındır posta,
Hadi, «Ha!» deyince can cana, dosta,
Vuslatı beklerim, hesap göremem.