BİR YÜREĞE SERDİM POSTU

Bestami YAZGAN

Ümit kuşum şevkle şakır,
Mevsimle yıl arasında.
Mekik mekik sabır dokur,
Gurbet menzil arasında.

Dilim alev, sözüm yanar,
Üfler keder, özüm yanar,
Esrik gönül sazım yanar,
Tezene tel arasında.

Boşalınca hasret tası,
Dolar gelir şi’rin hası,
Çözülür aşkın yakası
Gönülle dil arasında.

Gece hüzne ekler beni,
Bin bir yokuş renkler beni,
Kırk haramî bekler beni,
Sılayla yol arasında.

Can dostlarım bakar gider,
Deli gönül akar gider,
Can bendini yıkar gider,
Zamanla sel arasında.

Vefa dolu altın testi
Bir yüreğe serdim postu.
Buldum, buldum gerçek dostu,
Petekle bal arasında…