42. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız,

Bin yıl evvel atalarımız Anadolu kapılarındaydılar.

Îlâ-yı kelimetullah için…

Nizâm-ı âlem için…

Anadolu’ya, İstanbul’a, Rumeli’ye, Balkanlar’a adaleti, doğruyu, güzeli götürmek için…

Ağustos, tarih boyunca bu gayenin kapısı oldu.

Ya bugün…

Hangi kapıdayız?

Bu suale, daha doğrusu bu muhasebeye ayırdık dosya konumuzu.

Siz Hangi Kapıdasınız?

Kimin kapısında, neyin eşiğinde?

Hangi ideallerin elçisi, hangi beklentilerin dilencisi?

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ;

«Hayra veya Şerre/Sonsuz Zafere veya Mağlûbiyete Dair… Siz Hangi Kapıdasınız?» başlıklı yazısında birbirinden çok farklı yerlere açılan kapıları ele alıyor. Saadet kapısı zannedilen felâket kapılarını anlatıyor ve soruyor:

“Şimdi kendinize tekrar sorun: Hangi kapıdasınız? Herkes bir kapıda. Kimi dünya kapısında, kimi ukbâ kapısında. Kimi IMF kapısında, kimi ÖSS kapısında. Kimi petrol kapısında, kimi su kapısında. Kimi bir lokmanın kapısında, kimi hazinelerin kapısında. Siz hangi kapıdasınız?”

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI, insanoğlunun seferini işliyor Yûnus Emre’den mısralarla. Harun ÖĞMÜŞ ve Sadettin KAPLAN fetih ve istîlânın farkını ele alıyorlar, Asım UÇAROK, Sultan Alparslan’ı unvanlarıyla tanıtıyor.

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi, «İnsanî İhtiyaçlar Harmanında» üç mühim hususu; «Helâl Gıda, Mânevî Terbiye ve Hakikî İlim»i beyan ediyorlar. İnsanın mide, kalp ve dimağ kapılarının ehemmiyetini izah ediyorlar.

Rıdvan CANIM’dan Saraybosna intibâları Malazgirt’te açılan kapıdan giren gönül erlerinin nerelere uzandığını anlatıyor.

H. Kübra ERGİN, sabır eğitimini; Aynur TUTKUN, bir misal üzerinden Hazret-i Peygamber’in ashâbıyla mükemmel iletişimini işliyorlar.

Karakter, Toplum, Tarih ve Kültür-Sanat bölümlerimiz birbirinden güzel ve mühim yazılarla dopdolu…

Şiirler…

Rûha mânâ kapısı üç ayların rûhâniyetinde Habîb’e adanmış mısralar…

Malazgirt meş’alesinin ışığında, şehadeti, kardeşliği, cesareti, vatan sevgisini anlatan ateşten mısralar…

Gönlünüzün kapısını çalan şiirler…

Şiirde de, eğitimde de, îman dâvâsında da fethedilecek kapı, gönül kapısı…

Gönül kapınız hep güzelliklere açık olsun…

Yüzakıyla…