GURBET

MÜRİD (Mustafa TAHRALI)

İşte gurbet, yine gurbet tütüyor çevremde
Çehreler başka, bakan başka, bakışlar başka
Başka bir yerdeyim artık, gülemem, gülsem de
Gurbet ellerde gülüş başka, gülen yâr başka

Yolların çizdiği her duyguda hasret görünür
Kahveden artakalan telvede firkat görünür
Söyle âh söyle, niçin yolcuna gurbet görünür
Gurbet ellerde gülüş başka, gülen yâr başka

Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün