CEMO

VAROĞLU (M. Ali VAR)

Gelir herkesin soyu, Âdem ile Havvâ’dan
Tarihe imzamızı beraber attık, Cemo!..
Rabbimiz, dinimiz bir, sen-ben aynı deryâdan,
Büyük mefkûreleri senle yaşattık Cemo!..

Fırat’ta abdest aldık, Tuna’da safa girdik,
Yavuz’la birlik olduk, vahdet gülleri derdik,
Ahmed Yesevî okur, Battal Gazi dinlerdik,
Aynı kubbe altında, huzuru tattık Cemo!..

Muzaffer günlerde de, zor anda da ortaktık,
Saldırdı yedi düvel seninle süngü taktık,
Kara topraktı yatak, yanık taşlardı yastık,
Çanakkale’de, aynı siperde yattık, Cemo!..

Gözümüzde her insan birer Allah kuluydu,
Anadolu, sevgi ve müsamaha yoluydu,
Kalbimiz kardeşlikle, merhametle doluydu,
İnsanlığı dünyaya bizler anlattık Cemo!..

Nerden çıktı bilinmez, şu akılsız maşalar,
Eroinle beslenip, zehri kusmaya başlar,
Yekvücut olsa millet, tüm hainler şaşalar,
Bu belâya biz neden ve nasıl çattık Cemo?..

Yalvaralım Allâh’a, dökülen kanlar dinsin,
Şehit hânelerinden feryat-figanlar dinsin,
Ağlamasın, Varoğlu, ağıt yakanlar dinsin!
Bu duaya ne kanlı yaşları kattık Cemo!..