BİZİM YÛNUS

Bestami YAZGAN

Muhabbetle bizi bize bağladın,
Şiirinle kökü öze bağladın,
Aşkın esrarını söze bağladın,

Sevgi diyarının kapısı Yûnus,
Muhabbet mülkünün tapusu Yûnus.

«Sevin, sevin!» diye hep üstelerdin,
Soylu duyguları sen bestelerdin,
Her bir dörtlüğünde gül destelerdin,

Güzel Türkçemizin sultanı Yûnus,
Hoş görünün kutlu vatanı Yûnus.

Dergâha hizmette hiç usanmadın,
Bu dünyanın varlığına kanmadın,
Benlik ateşine düşüp yanmadın,

Hak yolunun sabır yokuşu Yûnus,
Cennet güllerinin kokuşu Yûnus.

Aşk derdiyle her yokuşu düzlerdin,
İçindeki gerçek yâri özlerdin,
Sevda kapısında Hakk’ı gözlerdin,

Hasret kalesinin bekçisi Yûnus,
Kesret denizinin «tek»çisi Yûnus.

Garibi kollayan kanat, koldun sen,
Dostluğa uzanan ince yoldun sen,
Çorak gönüllere rahmet oldun sen,

İnsanlığın ümit pınarı Yûnus,
Dostluğun asırlık çınarı Yûnus.

Selâm sana, Mevlânâ’dan, Taptuk’tan,
Saygı sana, Osman Bey’den, Saltuk’tan,
Sevgi sana, beşikteki çocuktan,

Ruhları sevgiyle döşeyen Yûnus,
Bizimle beraber yaşayan Yûnus.