SIRDA YANDIM…

Rıfat ARAZ

Sana sundum her sözümü;
Nur içinde nurda yandım!..
Hasret koydun can özümü;
Edep, erkân, arda yandım!..

Böyle düştüm ney âhına;
Ömrüm yetmez izâhına!..
Selâm bu yol ervâhına;
Feryat, figan, zârda yandım!..

Elbet günün yarını var;
Satılmışım pazar pazar!..
Bir çarmıha düştü basar;
Yoku bildim varda yandım!..

Ne şeklin var, ne terkîbin;
Ne eşin var, ne rakîbin!..
Kesme benden tek nasîbin;
Gülü buldum nârda yandım!..

Can Sen’indir Sen’in a Yâr;
Sen’i gene Sen’de arar!..
Tecellîden nasîbim var;
Musa ile Tûr’da yandım!..

Aşk derdiyle hoşum her an;
Aşk yoğurur bende zaman!..
Tek mürşidim oldu Kur’ân;
Sır büründüm sırda yandım!..