KORKULARIM

Hadi ÖNAL

Ekmeğe uzanır elim,
Korkularım aştan yana.
Zamana direnir belim,
Korkularım yaştan yana!..

Dert mi dedin? Türlü boyda!
İşim yok düğünde, toyda,
Göz açıkken çok kolay da;
Korkularım düşten yana!..

Fırtına zor; savrulur kum,
Darmaduman oldu pusum,
Gözler baygın, bakış masum;
Korkularım kaştan yana!..

Sevdam aşka gergef ördü,
Aklım erdi, kalbim gördü,
Bölemedik üçe dördü,
Korkularım beşten yana!..

Feryadında haklı bülbül,
Öze, diken; ellere, gül…
Teklere katlanır gönül;
Korkularım eşten yana!..

Sevgi temel her kararda,
Kalmayız inşallah darda,
Baharda umudum var da,
Korkularım kıştan yana!..

Bilirim ki konan göçer,
Âkıbet can, bâde içer,
Ayaklarım kalmaz nâçar,
Korkularım baştan yana!..

Açtım ellerim semâya,
Teslim olmuşum Hudâ’ya,
İçim yanar-kavrulur ya;
Korkularım dıştan yana!..

Zanlı zamanla yarıştık,
Darıldık, küstük, barıştık,
Dil ağrısına alıştık;
Korkularım dişten yana!..

Hadi, çıkarma maraza!
Döner elbet mevsim yaza,
Alıştık siteme, naza;
Korkularım taştan yana!..