DUA

Hakkı ŞENER

Yâ İlâhî! Dileğimiz var Sen’den;
Bizi hüsranlara batan eyleme.
Emanetin çıkmadıkça bedenden,
Fitnenin postunda yatan eyleme.

Hakikati ayan görsün gözümüz,
Aşkın idrakine varsın özümüz,
Hakk’ın ifadesi olsun sözümüz,
Beyanına yalan katan eyleme.

Kubbemizi mahrum etme hilâlden,
Müezzinler ilham alsın Bilâl’den,
Rızkımızı nasîb eyle helâlden,
Bizi haram lokma yutan eyleme.

Al bizden tefrika denen illeti,
Daim muzaffer et, verme zilleti,
İstiklâle âşık olan milleti
Esaret ağına çatan eyleme.

Neslimize unutturma ırkını,
Görsün îman ile küfrün farkını,
Ata yadigârı, evi-barkını,
Ezelîi hasmına satan eyleme.

Koru milletimin oğlu-kızını,
Terakkî yolunda artır hızını,
İki günlük dünya için, özünü,
Terk edip kenara atan eyleme.

Her biri hikmetin ardında olsun,
Yeni keşiflerin derdinde olsun,
Horoz bile olsa yurdunda olsun,
Elin çöplüğünde öten eyleme.

Yâ İlâhî! Milletimi baş eyle,
Dünyasını ukbâsını hoş eyle,
Cümlemizi sâlihlere eş eyle,
Buhranlar içinde yiten eyleme.