İLÂHÎ SANATI TEMÂŞÂ

Mustafa Necati BURSALI

“Allâh’ın rahmet eserine bir baksana!” (Rûm, 50)

Allâh’ım! Sen’de cemal, Sen’de her sanat güzel,
Bana verdiğin îman, şükür, kanaat… güzel!

Mülk Sen’indir, hamd Sana… Övgüden âciz dilim,
Mü’mine teslimiyet, şeytana inat güzel!

Firavunlara karşı Musa’nın ordusunda,
Cengâverin bindiği ak alınlı at güzel!

Sen’sin Mâbûd-i Kerim, Sen’sin gönüller açan,
Yûnus misâli yanmak, aşkındaki tat güzel!

Milletime yeniden fetihler müyesser kıl,
Sen’in rızan uğrunda düşmanla cihat güzel!

Kulluğumuz hep noksan, ilticâmız Sanadır,
Bize dünya dolusu verdiğin sıhhat güzel!

Ne kadar yollar varsa sonu korkunç uçurum,
İslâm seçtiğin tek din… Bu yol, tek bu hat güzel!

Sen şanlı Rasûlü’nü ne kadar sevmedesin,
O’na salât ve selâm ve yazılan na‘t güzel!

Habîbin hürmetine bize merhamet buyur,
Rabbim, lütfuna ermek elbette kat kat güzel!

Kalpler var kaya gibi, kalpler var ipekten hoş,
Bir kula bahşettiğin, merhamet, rikkat güzel!

İhlâs, ahlâk ve sıdk ver… İffetsizlikten koru,
Yalan yüzler kızartır, edep, hakikat güzel!

Rahmetinin incisi can toprağına düştü,
Kulluğun zevki sonsuz, rızânı murat güzel!

Göz göz fışkıran sular kudretinin eseri,
«Cömert Nil, yeşil Tuna», Sakarya, Fırat güzel!

Fatih’in nur ordusu mazhar büyük müjdeye,
Surların önlerinde şahlanan kır at güzel!

Âlemde büyük-küçük hep sana döneceğiz,
Bu ölüm vadisinde kurduğun sırat güzel!
Yaratılmamda benim zerrece bir katkım yok,
Yâ Rabbi, rahmetin hoş… Yâ Rabbi, nihat güzel!