FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Dün değil altmış senedir hep kahır,
Çekti, Filistinli çocuklar çeker…
Her günü, dehşetle geçen bir asır
Çekti, Filistinli çocuklar çeker…

Bir ufacık genç ama târih gibi.
Aksi gider her şeyi tâlih gibi,
Zulmü, ateş tâneli tespih gibi,
Çekti, Filistinli çocuklar çeker…

Korku nedir, kaygı ne? Bilmez bile!
Ölse şehiddir, işi yok ye’s ile,
Düşse de her an yeni bir besmele
Çekti, Filistinli çocuklar çeker…

Hitler’e rahmet okutan vahşeti…
Nemrud’u hayrette koyan dehşeti…
Bir de şehîd annesinin hasreti…
Çekti, Filistinli çocuklar çeker…

Saldırıyor sırtlana benzer güruh,
Ölmeyi bir şan bilir, ancak, bu ruh;
Zâlime destek olan ihvâna yuh
Çekti, Filistinli çocuklar çeker…

Dinletemez kimseye ah-vâhını,
Dostu bilir, sâdece Allâh’ını,
Düşmanı pişmân edecek âhını
Çekti, Filistinli çocuklar çeker…

Ağlama, Tâlî, bu hüzün nesline,
Kış mı? Döner nurlu bahar faslına,
Hayber’e sultân Ali’nin aslına
Çekti, Filistinli çocuklar çeker…

Vezni: müfteilün / müfteilün / fâilün