ALLÂH’IM

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR)

Bütün bir dünyayı, gezdim dolaştım,
Hep Sen’in ismine, vardım Allâh’ım.
Muhkem kaleleri, surları aştım,
Rûhumu aşkına kardım Allâh’ım!..

Yolunda düşmana karşı gelerek,
Er meydanlarında korku salarak,
Sahipsiz neslime, yürek olarak,
Ezelî sözümde durdum Allâh’ım!..

Sen’inle can buldu, öksüz milletim,
Sen’inle olmayan, her nefes yetim,
Benim senden gayrı yok hürriyetim;
Yalnız Sana gönül verdim Allâh’ım!..

Bazen de şaşırıp her söze kandım,
Gördüğüm her güzel yüze inandım,
Sonunda bin türlü dert ile yandım,
Sana geldim, eyle yardım Allâh’ım!..

Hep koşmaktan yordu bu hayat beni,
Türlü mihnetlerle yıktı bedeni,
Bulamadım gönlü memnun edeni
Mutluluğa Sen’de erdim Allâh’ım!..

Bakmam bugünlere, gözüm yarında,
Artık arzularım, aşk diyarında,
Çünkü kaç civanı, ilkbaharında,
Toprağa uzanmış gördüm Allâh’ım!..

Şunca yaşamışım sahte rüyâda,
Varoğlu’yum, şevkim söndü dünyâda,
Dil dil düştüm bu gurbette feryâda,
Îmanla huzura girdim Allâh’ım!..