ÂMİL ÇELEBİOĞLU İÇİN TARİH

CEMÂLÎ (Mustafa ASLAN)

Sıkışmış tünelden gelir bin nidâ,
Bu Âmil Beğimdir eder hep duâ,
Çıkar «doksan iki»sini def’aten;
Olur irtihâli: Zafer-i kazâ! (2082-92=1990)

Vezni: feûlün / feûlün / feûlün / feûl