TAZİYE Ahmet Rasih USLU Hocaefendi

Kevser havzına dalanlar,
Ölmezden önce ölenler,
Nefsini düşman bilenler,
Konar Tûbâ dallarına… (Yûnus Emre)

Ölmeden ölen, hesaba çekilmeden nefislerini hesaba çeken mârifet bağının gülleri için, «ölüm âsûde bir bahar ülkesi…» Fakat; «Âlimin ölümü, âlemin ölümü gibidir.» derler. Yurdumuzun beyefendiliğiyle, hocaefendiliğiyle mâruf şahsiyetlerinin dâr-ı bekāya irtihalleri, geride kapanmaz birer boşluk bırakıyor.

Önce Konya Doğanhisar’dan acı bir vefat haberi geldi. Konya’nın Akşehir, Doğanhisar ilçelerinde yıllardır Kur’ân hizmetinde bulunan, binlerce insanı Kur’ân-ı Kerim ile buluşturan emekli Kur’ân kursu hocası Ahmet Rasih USLU, 83 yaşında 3 Nisan 2008 tarihinde vefat etti.

Ahmet Rasih Hocaefendi, ilim ve irfan ehli, Kur’ân ehli olduğu gibi, edebi ve edebiyatı da seven bir şahsiyetti;

Noktasız yirmi dört harf; mûteber mi mûteber,
Bilemezsen sen onu; derbedersin derbeder…

şeklinde kelime-i tevhîdi manzum bilmece şeklinde sorar, insanları düşünmeye sevk ederdi. Mâneviyat yolunda hizmet eden, Allah dostlarına muhabbetle dolu mübarek bir şahsiyet idi.

Cenâb-ı Hak rahmetiyle muamele eylesin.

Abdullah SIVACI Hocaefendi

Bir başka vefat haberi de Karaman’dan geldi:

Karamanlı gönül ehli âlimlerimizden, orada 20 yıl müftülük yapan, Hüdâyî Vakfı, Karaman Yunus Emre Vakfı gibi hayır müesseselerinde kurucu ve idareci olarak vazife yapan Abdullah SIVACI Hocaefendi, tedavi için bulunduğu Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastahanesinde 12 Nisan 2008 günü vefat etti.

Aynı zamanda şiir ve edebiyat dostu olan, «Takvâ, Tasavvuf ve Seçme Şiirler» başlıklı bir eserin de müellifi olan hocamız, şehirlerinde Kasîde-i Bürde dersleri de vermişlerdi.

Anadolu’muzun mânevî bereketi olan bu hocaefendiler, binlerle ifade edilen sevenlerinin omuzlarında son yolculuklarına çıktılar. Arkalarında gözü yaşlı, ağzı dualı sevenlerini bırakarak…

Ne güzel bir vuslat…

Ne güzel hüsn-i hâtime…

Merhum hocaefendiler için Allah’tan rahmet diler, kederli ailelerine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.