RUBÂÎ

Memduh CUMHUR

Cânandan uzak kimseyi cân eylemedik
Serden geçerek sırrı ayân eylemedik.
Her an yeni bir şevk ile sevdâya düşüp,
Âşık yaşadık, ömrü ziyân eylemedik.

Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feul