MEVLÂNÂ’DAN İKTİBAS KIT’A

Memduh CUMHUR

Sevdâsız olan kimse kanatsız kuşa benzer
Âyînesi sâf âşık ezelden beri başka.
Ten perdesi can sırrını gizler bu cihanda;
Âşık ölüdür, düştüğü günden beri aşka.

 

Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün