KAR İLHAMLARI

MECNUN (İbrahim Hakkı UZUN)

Fikreden insana âlemleri gezdirmede kar,
Nice sırlar, nice mânâları sezdirmede kar,
Bu ne kudret, bu ne hikmet düşünen insan için!
Şu minik zerreye binlerce desen vermede yâr!..
***
Gönlü kor kor yanıyor yârını fikrettikçe,
Şu seher vakti derinden eriyor kardan adam…
Gece gündüz demeden yârini zikrettikçe,
İki damlayla muhabbet deriyor kardan adam…
***
Sanki katranla boyar işlediğin cümle günah,
Kışa kalmış kara toprak gibi, kalbin kararır.
Bir nasuh tevbe ki yağdıkça şu karlar gibi, âh…
Bembeyaz sayfaya benzer ağarır can ağarır.

Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)