GAZEL

MÜRİD (Mustafa TAHRALI)

Gam düşer sîneye bilmem ki ne ister candan?..
Söyle ey gül niye aşkın yolu hicran hicran?..

Açayım gönlümü yak, yak onu yaprak yaprak,
Ne olur biçme ateş bağrıma kaftan kaftan!..

Bilirim hangi zaman düşse yolum vuslatına,
Görünen gurbet olur kan gibi mercan mercan…

Gerçi hicrâna karışmış nice bir renk senden,
Ne ki dilden dökülür sîneye efgān efgan!..

Gönle hengâmını sürmekse safânın gāye;
İnecek gam yükü bîçâreye kervan kervan!..

Şühedâ hissesi düşmüş bu yolun yolcusuna,
Tâ ebed kan dökülür can verilir can kurban!..

Söylemez sırrını hâlâ niye bilmem o güzel,
Âşikâr söyle canım söyleme pinhan pinhan!..

Şimdi gam yağmuru yağmakta Mürid sîneni aç,
Korkma dal olsa da vuslat yolu ummân umman!..

Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)