BİR SEHER

Melda ÖZATA

Gönlümse mangalın kor kor nasıl yanar!
Sevdâ benim yaram, durmaksızın kanar!

Derdim seninledir gönlüm ne söylesem,
Ömründe bir seher görsem yeter desem…

Mevsimlerin tuhaf bir hoş kanat kanat,
Uçtun nasıl da bir uçtun o tat ne tat!..

Rûyâ güvercinim mecnun zaman zaman,
Bir türkuazdadır rûhum aman aman!..

Derdim nasıl desem bilmem nasıl gönül;
Düşmüştü her çeşit binlerce renkti gül!..

Ömrümde bir seher olsaydı anbean,
Meldâ görünmüyor artık duman duman…

Vezni: mef’ûlü / fâilün – mef’ûlü / fâilün