GEÇER

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU)

Her gönlü o gül kendine bağlar da geçer!..
Sevdâsı harap sîneyi dağlar da geçer!..

Âşık yanılıp semtine uğrarsa eğer;
Aslâ yüzü gülmez yine ağlar da geçer!..

Görmez yıkılan bunca gönül hânesini,
Coşkun suya benzer yine çağlar da geçer!..

Her şey sararır sam yeli vurmuş gibi gör,
Bülbül dolu cennet gibi bağlar da geçer!..

Kalmaz Seferî kimseye dünyâ bilesin,
Geçmez dediğin gün ile çağlar da geçer!..

Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûl