HARDADIR?

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ)

Sevenler sevenden ırağa düşer,
Bilesen «yâr» nedir? Bilsen hardadır?
Bülbül güle yanar çerağa düşer,
Bilesen «nar» nedir? Bilsen hardadır?

Çile çekmek sâdıkları pişirir,
İbret almayanlar yolu şaşırır,
Nefis, kulu hilesiyle öşürür,
Bilesen «zor» nedir? Bilsen hardadır?

Gamlanma ey gönül, vuslatı gözle,
Hakkın kelâmıyla Rasûlü izle,
Lisanı hâl eyle verdiğin sözle,
Bilesen «sır» nedir? Bilsen hardadır?

İnleyip, ağlama yitirdiğine,
Hayıflan zamanı bitirdiğine,
Dikkat et, kazanıp götürdüğüne,
Bilesen «kâr» nedir? Bilsen hardadır?

Ebedî kalınmaz bu fânî yerde,
Çare bulamadı Lokman şu derde,
Gözüne inmeden zifirî perde;
Bilesen «kör» nedir? Bilsen hardadır?

Uca dağın karı eksilmez kalır,
En sevdiğin bile bir gün yer alır…
Niyazkâr arayan mahbubu bulur,
Bilesen «Bir» nedir? Bilsen hardadır?