Mevlânâ’dan -Manzum Tercüme-

MECNUN (İbrahim Hakkı UZUN)

Men bende-i Kur’ân’em eger cân dârem
Men, hâk-i reh-i Muhammed Muhtâr’em
Ger nakl küned cüz in kes ez-güftârem
Bîzârem ez ô v’ez an sühan bîzârem.

Can, kul köle Kur’ân’a, bulundukça bu tende,
Hem kutlu yolun toprağı, gül Ahmed’e bende…
Kim sâdır olan sözlerimin tersini söyler;
Bîzârım o sözden de ve hem ol kişiden de!

Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün