Çiçeklerle Muhabbet

LEYLÎ (Şükran IŞIK)

Çiçeklerle muhabbet,
Dilsiz, dudaksız sohbet
Yeraltı hayat dolu;
Üstü tıpkı bir cennet…

Aklım Sen’i fikreder,
Kalbim Sen’i zikreder,
Şahit olsun ellerim;
Her ne versen şükreder.

Ey gönül Rabbini an!
Böyle emreder Rahman,
Fezadan nur süzülür;
O’nu andığın zaman!

Aşk bir ağır imtihan,
Tevbeler harman harman,
Ancak diner gözyaşım;
Bağışlandığım zaman.

Dua dolsa yüceler,
Aydınlanır geceler,
Sen can içinde cansın;
Dilim Sen’i heceler…

Emri ilâhî kanun,
Neyim varsa hep O’nun,
Ey Leylî sığın O’na;
Hüsran olmasın sonun!