Allah -Azze ve Celle-

Mustafa Necati BURSALI

Bir’dir, Tek’tir, Ezel’dir,
Allah azze ve celle!
Güzel hem ne güzeldir,
Allah azze ve celle!

Ben anlatamam ki tam,
Vasfından âciz kelâm,
Kuddûs, Melik, es-Selâm,
Allah azze ve celle!

Arzın, fezânın Rabbi,
Rûz-i cezânın Rabbi,
Kutlu ezânın Rabbi,
Allah azze ve celle!

«Ol!» der, yoktan var eder,
Kimi sever, yâr eder,
Kimini de hâr eder,
Allah azze ve celle!

Şu göklere bir bakın,
Şüphe etmeyin sakın,
Bize, bizden de yakın,
Allah azze ve celle!

Gizli kalmaz nâle-zâr,
Kader hükmünü yazar,
Eder kalplere nazar,
Allah azze ve celle!

Altın verir, sim verir,
O olmasa kim verir?
Nice bin mevsim verir,
Allah azze ve celle!

Alır mı aklın senin?
Nasıl var olur cenin?
Rabbi günün gecenin,
Allah azze ve celle!

Hep O’ndan edâ, şekil,
Ey nefs! Aradan çekil.
Güzel dost, güzel vekil,
Allah azze ve celle!

Zalimlerde şek büyük,
Sanır kendi pek büyük,
Tek yüce ve tek büyük
Allah azze ve celle!

Ne Acem’dir ne Arab,
Olacak her şey harab,
Bütün âlemlere RAB,
Allah azze ve celle!

İster insan, cin rahmet,
Nebî, kitap, din rahmet,
Vermededir bin rahmet,
Allah azze ve celle!

Kâh şâh-ı cihan eder,
Kâh gözden nihan eder,
Kulu imtihan eder,
Allah azze ve celle!

Ne can, ne de ten kerim,
Rızık verir, ben yerim,
En cömert ve en Kerîm,
Allah azze ve celle!

Rızıkları pay eder,
İnanmayan vay eder,
Nice yüzü ay eder,
Allah azze ve celle!

Çek gönülden tekbiri,
O’na benzemez biri,
Evvel-âhir hep diri,
Allah azze ve celle!

Gelincik, mine verir,
Gülü, zemine verir,
İstersin yine verir,
Allah azze ve celle!

Ne yücelik ne şandır!
Varlık O’na nişandır,
Bir Hâlık-ı zîşandır,
Allah azze ve celle!

Muhterem şairimiz Mustafa Necati BURSALI Hocamız 20 gün hastanede yatmasını gerektiren ciddî bir rahatsızlık geçirmiş, hâlen tam olarak âfiyete kavuşamıştır. Kıymetli şairimize Allah -azze ve celle-’den âcil şifalar diler, okuyucularımızdan da dua istirham ederiz.